Super Fusion ─ 2021 Chengdu Biennale: Ava Hsueh

Chengdu Art Museum 6 November 2021 - 6 April 2022 
Chengdu Art Museum RELATED LINK

Super Fusion ─ 2021 Chengdu Biennale

 

Polymorphic Co-Existence

Dates|Nov. 06, 2021 - Apr. 06, 2022

Venue|Chengdu Art Museum (Chengdu Museum of Contemporary Art)

Curators|Fan Di'an, Lu Peng, Zhang Zikang, Qiu Zhijie, Yang Wei, Ji Shaofeng

Artists|Anish Kapoor (UK), Olafur Eliasson (Islandia-Dinamarca), Zeng Fanzhi, David Rokeby (Canada), Daniel Buren (France), Fan Bo, Fito Segrera(Colombia), Fu Zhongwang, He Duoling, He Gong, Gabriel Lester (Nederland), YU BOU CHIANG, Carsten Höller (Belgium), Katharina Grosse (Germany), Leandro Erlich (Argentina), Li Fan, Li Qiang, Liu Gang, Meng Luding, Song Dong, Su Xinping, Tan Xun, Tang Jie, Tony Cragg (UK), Wang Yigang, Wang Yuyang, Xu Bing, DO HO SUH (South Korea), Xu Longsen, Ava Hsueh, Yang Qian, Yi Chengtao, Yoan Capote (Cuba), Zhang Dali, Zhang Haichao, Zhang Lujiang, Zhang Xiaotao, Zhang Xiaogang, Zhou Chunya